MENÚ

famílies d'instruments: classificació i reconeixement


  

adivina l'instrument
INSTRUMENTOS
Haz clic aquí para entrar en el juego
Haz clic aquí para entrar en el juego
external image muspercu.gif
INSTRUMENTS OF THE ORCHESTRA
INSTRUMENTS OF THE ORCHESTRA
external image medjigtrans.gif
1- **LOS PEQUEÑOS MÚSICOS** *2- LOS INSTRUMENTOSDE PEQUEÑA PERCUSIÓN********3- INSTRUMENTS 
OF THE QRCHESTRA****
4- ORQUESTA VIRTUAL
portapapeles0142
portapapeles0142
external image piano_virtual.pngexternal image instrumentos_0.png
5- SINTETIZADOR**6- PIANO VIRTUAL**7- CLASIFICACIÓN


Piano interactiu Aplicació senzilla Infantil- CI http://www.poissonrouge.com/piano/ 
Guitarra elèctrica Joc interactiu Primària http://www.edu365.cat/eso/muds/musica/guitarra/index.htm 
Que suena? Joc interactiu Infantil - CI http://dpto.educacion.navarra.es/piki/musica/instru/suena.swf 
La veu Unitat didàctica Primària Secundàriahttp://www.edu365.cat/eso/muds/musica/veu/avalua/index.htm 
Reutilizar y tocar Construcció i mostra d'instrumentsPrimària http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/reciclar_tocar/index.htm 
L'instrument i l'intèrpret Videos de l'Atrapasons Primària http://www.tv3.cat/pprogrames/atrapasons/atrSeccio.jsp?seccio=instrumnt 
El xilòfon Joc de repetir uns sons amb l'instrument Infantil Primària http://www.tv3.cat/atrapasons/jocs/xilofon/joc_xilofon.html 
Kidzone NY PhilharmonicJocs, explicacions i audicions Primària http://www.nyphilkids.org/games/main.phtml? 
Els instruments de l'orquestra Jocs i descripció dels instruments de l'Xtec Primària http://www.xtec.es/trobada/musica/ 
Les couleurs de l'orchestre Audicions i descripcions dels instruments en francès Primària http://www.couleurs-orchestre.com/ 
SFSKids Jocs amb els instruments de l'orquestra en anglès Primària http://www.sfskids.org/templates/instorchframe.asp?pageid=3 
Editor musical Seqüenciador senzill per composar Primària http://www.edumusical.org.br/siteprof/editor/WebEM_Reduzido_Individual.html 
Buckle sound mixer Mesclador de música Primària http://www.buckle.com/static/bscene/games/mixer/mixer.html 
Orchestra game Joc d'endevinar l'instrument que sona Primària http://classicalmusicgames.com/livegames/orchestra/orchestra2.htm 
Musical mysteries Jocs sobre els instruments en anglès Primària http://www.bbc.co.uk/northernireland/schools/4_11/music/mm/index.shtml 
Músiques del món Mostra d'instruments dels diferents continents Primària http://www.xtec.cat/~asala4/ 
Escolta'm Videos i explicacions sobre els instruments Primària http://www.xtec.cat/~clopez13/index.htm 
La música i l'ordinador Activitats clic per treballar els instruments de la cobla i l'orquestra Primària http://clic.xtec.cat/db/jcapplet?project=http://clic.xtec.cat/projects/musprim/jclic/musprim.jclic.zip&lang=ca&title=La+m%FAsica+i+l+ordinador&skin=@blue.xml
Instruments de percussió Orff Activitats clic per conèixer la percussió Orff http://clic.xtec.cat/db/jcapplet?project=http://clic.xtec.cat/projects/orff/jclic/orff.jclic.zip&lang=ca&title=Els+instruments+de+percussio+Orff&skin=@blue.xml 
Així sona Activitats clic sobre l'orquestra Primària http://clic.xtec.cat/db/jcapplet?project=http://clic.xtec.cat/projects/aixisona/jclic/aixisona.jclic.zip&lang=ca&title=Aixi+sona&skin=@blue.xml 
Instruments del món Activitats clic per treballar instruments dels diferents continents Primària http://clic.xtec.cat/db/jcapplet?project=http://clic.xtec.cat/projects/instrmon/jclic/instrmon.jclic.zip&lang=ca&title=Instruments+del+mon&skin=@blue.xml 
Concert de Santa Cecília: quartet de vent metall Activitats clic per conèixer el quartet de vent metall Primària http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/scecilia/jclic/scecilia.jclic.zip&lang=ca&title=Concert+de+Santa+Cec%C3%ADlia') 
El taller de la flauta de bec Digitacions i partitures pel treball de l'instrument Primària http://www.xtec.cat/~plopez14/aulamusica/aula/flauta/index.htm 
Tocant la vida Una mà de contes Infantil Primària http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=45065 
La voz y el canto webquest en castellà Primària http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=34896 
La cobla Activitats clic Primària http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/lacobla/jclic/lacobla.jclic.zip&lang=ca&title=La+cobla 
La veu Unitat didàctica Primària ESO http://www.edu365.cat/eso/muds/musica/veu/index.htm# 
Cuaderno de partituras Partitures per flauta Primària http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2001/2premio/index.html 
Los instrumentos musicales Descripció i audicions dels instruments de l'orquestra Primària http://www.corazonistas.edurioja.org/haro/recursos/instrumentos/index.htm 
Mix some music Mesclador Primària http://www.bbc.co.uk/scotland/learning/primary/tunein/mixer/ 
Musical instrument Descripció d'instruments de la música escossesa Primària http://www.bbc.co.uk/scotland/learning/primary/tunein/instruments/index.shtml 
Bateria Bateria interactiva Infantil Primària http://ediga.net/gestor/uploads/bateria.swf 
Bateria virtual Bateria interactiva Primària http://ediga.net/gestor/uploads/batera_virtual.swf 
El sistema respiratori Descripció interactiva de l'aparell Primària http://argentina.aula365.com/editorContenidos/Infografias/Contenido/INFO09_00.swf 
La voz Aparell respiratori, fonatori i les cordes vocals CS ESO http://ividal.com/flash/aparatos_voz.swf 
Clasificación de las voces Descripció de les veus Primària http://ividal.com/flash/clasific_voz.swf 
Indian Shankar Drum Ganesh Machine Mesclador de sons de la India Primària http://www.zanorg.com/prodperso/indian.htm 
Dirty punk anarchy machine Mesclador de sons punk Primària http://www.zanorg.com/prodperso/punk.htm 
Musique automatique Mesclador de músiques Primària http://www.zanorg.com/prodperso/automachine.htm 
Hand simphony Sons amb les mans Primària http://handsonlycpr.org/symphony/ 
Mybytes SeqüenciadorPrimària http://1.bp.blogspot.com/_8j0EbGuGPWU/ShnggWvMolI/AAAAAAAAAEc/NC1UaloygIo/s1600-h/mybytes.jpg 
Els instruments de la cobla Descripció dels instruments Primària http://www.coblabaixllobregat.com/Cobla.htm 
Xilòfon Senzill xilòfon per tocar i gravar melodies Infantil-CI http://www.apples4theteacher.com/xylo-old.html 
La gralla i el tabal Els castells i aquest grup instrumental Primària http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica/grallaitabal/01intro.html 
Instruments de l'orquestra, piano interactiu i karaoke Música Castilla y León Primària http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1163930308092&idContent=14122&locale=es_ES&textOnly=false 
Instruments de l'orquestra Music National Arts Centre Primària http://www.artsalive.ca/en/mus/instrumentlab/ 
Ensayo de flauta Tècnica, digitació i repertori per estudiar flauta Cicle superior http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1999/1premio/index.htm 

No hay comentarios:

Publicar un comentario